Türkiye’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi

Ebubekir Altuntaş

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin tarımsal mekanizasyon düzeyini, coğrafik bölgeler açısından belirlemektir. Bu amaçla, Türkiye’nin coğrafik bölgelerinin tarımsal mekanizasyon düzeyi verileri için; 2013 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de işlenen alana düşen traktör sayısı, traktör gücü ile traktöre düşen işlenen alan ortalamaları 2013 yılı için sırasıyla 77,73 traktör/1000 ha, 3,34 kW/ha ve 12,87 ha/traktör olarak bulunmuştur. Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyinin en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler sırasıyla Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, mekanizasyon düzeyine yönelik ortalama değerler sırasıyla 147,86-27,23 traktör/1000 ha, 6,36-1,17 kW/ha ve 6,76-36,72 ha/traktör olarak bulunmuştur. 1000 ha işlenen alana düşen biçerdöver sayısı sırasıyla Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2,16 ve 0,07 değerleriyle bulunurken, en yüksek ve en düşük traktör başına düşen tarım alet ve makinaları sayısı ise sırasıyla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan elde edilirken, birim traktör başına tarım makinaları ve aletleri ağırlığı en yüksek ve en düşük sırasıyla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da tespit edilmiştir. Türkiye’de tarımsal mekanizasyon kriterleri, coğrafik bölgelere göre farklılık göstermekte ve istenen düzeyde değildir.

Keywords


Traktör; tarım alet-makineleri; coğrafik bölgeler; Türkiye

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v4i12.1157-1164.972

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Journals

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

International Journal of Poultry - Ornamental Birds Science and Technology

Turkish Research Journal of Academic Social Science

Turkish Research Journal of Academic Technical Science

Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences

Our congresses

International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID)

International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Our Youtube Channel

TURAS TV

Our Books

Our Scientific Books

About Us

The Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) is an online and open-access platform to publish recent research and articles of scholars worldwide. Founded in 2013 and based in Turkey, the TURSTEP as a platform for academics, educators, scholars, and students from Turkey and around the world, to connect with one another. The TURSTEP disseminates research that is proven or predicted to be of significant influence for the general public.

       

Contact Us

Please send all inquiries to the email:

teditor@agrifoodscience.com

Business Adress

Eğriköprü Mh. 75-28. Sk. 11/10 58050 Merkaz/Sivas, Turkey